Каква система за видеонаблюдение да избера?

 

 

Аналоговите и IP системи за видеонаблюдение представляват два различни подхода за пренос на видео информация от камери до устройства за наблюдение или запис. Ето някои от основните разлики между двете системи:

  1. Технология на пренос: Аналоговите системи използват коаксиални кабели за пренос на видеосигнал от камерата до DVR (Digital Video Recorder), който преобразува сигнала в дигитален формат за запис или преглед. В сравнение с това, IP системите използват мрежова (Ethernet) връзка за пренос на дигитални видео данни през мрежата на камерата до NVR (Network Video Recorder) или други мрежови устройства.
  2. Качество на изображението: IP камерите обикновено предлагат повече опции за настройка и обработка в реално време на изображението в сравнение с аналоговите камери. Това означава, че IP камерите могат да предоставят по-детайлни и по-чисти изображения, особено за големи площи.
  3. Управление и достъп: IP системите предлагат по-гъвкави възможности за управление и достъп. Те позволяват на потребителите да достъпят и управляват и камерите по мрежата, което включва възможност за дистанционен достъп чрез мрежова среда или Интернет. Аналоговите системи за видеонаблюдение също предоставят достъп за преглеждане на изображения в реално време или на запис. Камерите, които са част от такава система предоставят ограничени възможности за конфигуриране от разстояние.
  4. Инсталация и разширяемост: Аналоговите системи могат да бъдат по-прости за инсталиране в сравнение с IP системите, особено в малки инсталации, но могат да бъдат по-сложни за разширяване.Те са по- подходящи за малки обекти и инсталации от 4 до 8 камери. Специфичното при тях е, че от записващото устройство (DVR) до всяка камера се пуска индивидуален комбиниран кабел – коаксиал RG59 със захранващ проводник. Съвременните IP системи за видеонаблюдение позволяват да се използва PoE протокол, което разширява избора от захланващи PoE суичове. Предимството при тях е, че може да спести от захранващи проводници. По този начин мрежовият сигнал и захранването се интегрират в един единствен мрежов проводник. От друга страна, IP системите за видеонаблюдение използват стандартни мрежови технологии и може да бъдат лесно мащабирани и интегрирани с други системи.
  5. Цена: Първоначалната инвестиция за IP системи обикновено е по-висока в сравнение с аналоговите системи, но с намаляването на цените на IP технологиите и увеличаване на качеството на изображението, цената може да бъде сравнима или дори по-изгодна в дългосрочен план.

Тези са някои от основните разлики между аналоговите и IP системите за видеонаблюдение. Все пак, конкретният избор между двете технологии зависи от специфичните изисквания и обстоятелства на всеки случай.