Компоненти на аналогова система за видеонаблюдение

Една аналогова система за видеонаблюдение включва няколко важни компонента, които работят съвместно, за да осигурят запис, предаване и наблюдение на видеоизображения. Тези компоненти включват:

  1. Камери за видеонаблюдение: Камерите са ключов елемент в системата, като извършват запис на видеоизображенията. Аналоговите камери използват коаксиални кабели или UTP (проводник с усукани двойки без екранировка) за предаване на видеосигнала към записващото устройство.
  2. Записващи устройства: Записващите устройства (DVR), като видеорекордери, осигуряват запис и съхранение на видеоизображенията от камерите. Те приемат видеосигналите от камерите и ги записват на вътрешния си твърд диск или други носители за съхранение.
  3. Монитори: Мониторите се използват за визуализиране на видеоизображенията от камерите. Те позволяват на операторите да наблюдават в реално време и да следят събитията на различни места или зони.
  4. Кабели и конектори: За свързване на компонентите в системата се използват различни видове кабели и конектори. Коаксиалните кабели (например коаксиални кабели RG59 или RG6) се използват за предаване на видеосигнала от камерите към записващото устройство. Кабели като UTP (например кабели категория 5e или 6) могат също да бъдат използвани за предаване на видеосигнал и за захранване на камерите (ако са активни), но е препоръчително да се използва коаксиален проводник с изцяло медна сърцевина.
  5. Захранване: Камерите и другите компоненти в системата изискват захранване. Захранването може да се осигури от външни захранващи блокове или от централизирано захранване, в зависимост от конкретните изисквания на системата.
  6. Други аксесоари: Допълнителни аксесоари, като кутии, стойки за монтаж и обективи, могат да се използват за подобряване на функционалността и ефективността на системата.

Аналоговите системи за видеонаблюдение предлагат практично и надеждно решение за осигуряване на видеосигнализация и наблюдение. Изборът на подходящите компоненти е от съществено значение за подобряване на качеството и ефективността на системата.