Какво означава „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“в системите за видеонаблюдение

Функцията „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“ е важна характеристика, която се отнася до качеството на сигнала при различни електронни устройства и системи, включително системите за видеонаблюдение. Тя описва съотношението между силата на полезния сигнал и нивото на нежелания шум.

Когато се посочва, че съотношението сигнал/шум е по-голямо от 65dB, това означава, че сигналът, който искаме да получим или предадем, е силно преобладаващ спрямо нежелания шум. В по-конкретен смисъл, това означава, че полезният сигнал, който се записва или предава, е значително по-силен от фоновия шум, който може да бъде присъствие на светлинни, електрически, електронни смущения, интерференции, сигнали от други източници и подобно.

Ролята на функцията „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“ е да осигури по-добро качество на сигнала в системите за видеонаблюдение. Когато съотношението на сигнал/шум е високо, това дава възможност за по-ясни и по-детайлни видеоизображения. Видеонаблюдението изисква добра разбираемост и видимост на сцената, а високото съотношение сигнал/шум помага за постигане на тези цели.

Системите за видеонаблюдение с високо съотношение сигнал/шум осигуряват по-малко шумни смущения и подобрена разпознаваемост на обектите и детайлите във видеоизображенията. Това е особено полезно при наблюдение на сложни сцени или в условия на ниска осветеност, където нивото на шум може да бъде повишено.