Функцията DWDR в системите за видеонаблюдение

DWDR е акроним, който означава „Digital Wide Dynamic Range“ или „Dynamic Wide Dynamic Range“ и се отнася до една от функциите при камерите в системите за видеонаблюдение. Тази функция е създадена, за да подобри видимостта на обекти в сцени със значителни разлики в осветеността, като например сцени с ярка светлина и сенки.

Основната цел на DWDR е да компенсира силните контрасти в сцената, като намали светлите части и увеличи тъмните части, за да се постигне по-равномерна осветеност на цялата сцена. Това прави камерата по-способна да заснеме детайли както в ярките, така и в тъмните области на изображението.

Функцията DWDR е особено полезна при видеонаблюдение на места като входове на сгради, паркинги или други места, където има значителни разлики в осветеността. Тя помага за предотвратяване на „изгаряне“ на светлите обекти и за подобряване на общата качествено на видеозаписа.