Какво представлява технологията EXIR при камерите за видеонаблюдение?

Технологията EXIR (Extended Infrared) е иновация в областта на системите за видеонаблюдение и се използва за подобряване на нощното виждане и качеството на записа при условия на слаба осветеност. Тя представлява инфрачервена (IR) осветителна технология, която се използва с камери за видеонаблюдение, осигурявайки по-добра осветеност и обхват в тъмни или нискосветлинни среди.

Ето някои от характеристиките и предимствата на технологията EXIR:

  1. По-голям обхват на IR осветеност: EXIR използва иновативен дизайн на IR осветителните диоди, който позволява на камерите да предоставят по-голям обхват и равномерно разпределение на инфрачервената осветеност. Това означава, че обекти на по-голямо разстояние могат да бъдат заснети с по-ясни и детайлни изображения.
  2. По-добро качество на изображението: Благодарение на по-ефективната IR осветеност и намаляване на отблясъците, качеството на записаните видеоклипове е подобрено, особено през нощта.
  3. Намаляване на ефекта „преливане на светлината“: Технологията EXIR помага да се намали преливането на светлината от инфрачервените LED диоди, което може да се случи с традиционните IR осветители.
  4. По-малък консумативен характер: EXIR осветителите обикновено имат по-ниска консумация на енергия и по-дълъг живот в сравнение с традиционните IR осветители.

Технологията EXIR води до подобряване на производителността на камерите за видеонаблюдение при нощни условия и може да бъде използвана в различни видове системи за видеонаблюдение на публични места и други сценарии, изискващи нощно видеонаблюдение.