Технологията AcuSense на Hikvision

AcuSense технологията на Hikvision – какво представлява и как работи

AcuSense е технология за интелигентен анализ на видеоизображения, разработена от Hikvision. Тя използва алгоритми за машинно обучение, за да класифицира целевите обекти в три категории: хора, превозни средства и други. Това позволява на системите за видеонаблюдение да намаляват значително броя на фалшивите аларми, като същевременно подобряват точността на откриването на потенциални заплахи.

Как работи AcuSense

AcuSense използва комбинация от алгоритми за детекция на движения и разпознаване на обекти. Алгоритмите за детекция на движения са отговорни за идентифицирането на промени в изображението, които могат да бъдат причинени от движение. След като бъде открито движение, алгоритмите за разпознаване на обекти се използват за идентифициране на типа обект, който се движи.

AcuSense може да бъде използвана с различни видове камери, включително мрежови IP камери, аналогови камери и камери с обектив с променлива фокусна дължина.

Предимства на AcuSense

AcuSense предлага редица предимства, включително:

  • Намаляване на фалшивите аларми: AcuSense може да намали броя на фалшивите аларми с до 90%. Това е важно предимство, тъй като фалшивите аларми могат да отвлекат вниманието на оператора и да доведат до пропуски в наблюдението.
  • Подобрена точност на откриване: AcuSense може да подобри точността на откриване на потенциални заплахи. Това е важно, тъй като позволява на операторите да реагират бързо и ефективно на реални инциденти.
  • Улеснено търсене в архивите: AcuSense може да се използва за бързо и лесно търсене на записи, свързани с определени обекти или събития. Това е важно предимство, тъй като може да спести време и усилия на операторите.

Приложения на AcuSense

AcuSense може да бъде използвана в различни приложения, включително:

  • Защита на имоти: AcuSense може да се използва за защита на домове, предприятия и други имоти от кражби, вандализъм и други престъпления.
  • Безопасност на обществени места: AcuSense може да се използва за подобряване на безопасността на обществени места, като паркове, училища и търговски центрове.
  • Индустриална сигурност: AcuSense може да се използва за защита на производствени предприятия и други промишлени обекти от кражби, злополуки и други инциденти.

AcuSense е мощна технология, която може да подобри значително ефективността и точността на системите за видеонаблюдение. Тя е подходяща за различни приложения, включително защита на имоти, обществена безопасност и индустриална сигурност.