Компресията на видео е от особена важност в системите за видеонаблюдение, тъй като те често трябва да съхраняват големи количества данни за продължителен период от време. Използването на ефективни кодеци може да доведе до значителни спестявания по отношение на съхранение и широчината на лентата при предаване на видео в реално време. H.264 е най-широко използваният […]

AcuSense технологията на Hikvision – какво представлява и как работи AcuSense е технология за интелигентен анализ на видеоизображения, разработена от Hikvision. Тя използва алгоритми за машинно обучение, за да класифицира целевите обекти в три категории: хора, превозни средства и други. Това позволява на системите за видеонаблюдение да намаляват значително броя на фалшивите аларми, като същевременно […]

„Системите за видеонаблюдение се превърнаха в неизменна част от нашия свят, осигурявайки ни по-голяма сигурност и контрол върху обкръжението ни. С развитието на технологията, съвременните системи за видеонаблюдение стават все по-мощни и умни. Една от иновациите, която изпъква в тази област, е технологията ColorVu. Тя предоставя възможност за запис на цветни изображения дори през нощта, […]

Технологията EXIR (Extended Infrared) е иновация в областта на системите за видеонаблюдение и се използва за подобряване на нощното виждане и качеството на записа при условия на слаба осветеност. Тя представлява инфрачервена (IR) осветителна технология, която се използва с камери за видеонаблюдение, осигурявайки по-добра осветеност и обхват в тъмни или нискосветлинни среди. Ето някои от […]

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), AHD (Analog High Definition), CVI (Composite Video Interface), и CVBS (Composite Video Baseband Signal) са различни формати за предаване на видеосигнал в системи за видеонаблюдение. Ето какво представлява всеки от тези режими: Изборът на режим зависи от конкретните нужди и средства на системата за видеонаблюдение, както и от съвместимостта […]

DWDR е акроним, който означава „Digital Wide Dynamic Range“ или „Dynamic Wide Dynamic Range“ и се отнася до една от функциите при камерите в системите за видеонаблюдение. Тази функция е създадена, за да подобри видимостта на обекти в сцени със значителни разлики в осветеността, като например сцени с ярка светлина и сенки. Основната цел на […]

Функцията „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“ е важна характеристика, която се отнася до качеството на сигнала при различни електронни устройства и системи, включително системите за видеонаблюдение. Тя описва съотношението между силата на полезния сигнал и нивото на нежелания шум. Когато се посочва, че съотношението сигнал/шум е по-голямо от 65dB, това означава, че сигналът, който искаме да получим […]

Diagram_of_composite_video_field_with_IRE_measurements

IRE e съкращение от „Institute of Radio Engineers“ и е мерна единица при измерването на видеосигналите. IRE е мащаб, който се използва за измерване на интензитета на сигнала във видеото. Той позволява на специалистите да измерват и сравняват различни нива на видеосигналите в системите за видео. IRE мащабът е стандартна система със стойности от 0 […]