AcuSense технологията на Hikvision – какво представлява и как работи AcuSense е технология за интелигентен анализ на видеоизображения, разработена от Hikvision. Тя използва алгоритми за машинно обучение, за да класифицира целевите обекти в три категории: хора, превозни средства и други. Това позволява на системите за видеонаблюдение да намаляват значително броя на фалшивите аларми, като същевременно […]

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), AHD (Analog High Definition), CVI (Composite Video Interface), и CVBS (Composite Video Baseband Signal) са различни формати за предаване на видеосигнал в системи за видеонаблюдение. Ето какво представлява всеки от тези режими: Изборът на режим зависи от конкретните нужди и средства на системата за видеонаблюдение, както и от съвместимостта […]

DWDR е акроним, който означава „Digital Wide Dynamic Range“ или „Dynamic Wide Dynamic Range“ и се отнася до една от функциите при камерите в системите за видеонаблюдение. Тази функция е създадена, за да подобри видимостта на обекти в сцени със значителни разлики в осветеността, като например сцени с ярка светлина и сенки. Основната цел на […]

Функцията „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“ е важна характеристика, която се отнася до качеството на сигнала при различни електронни устройства и системи, включително системите за видеонаблюдение. Тя описва съотношението между силата на полезния сигнал и нивото на нежелания шум. Когато се посочва, че съотношението сигнал/шум е по-голямо от 65dB, това означава, че сигналът, който искаме да получим […]

Diagram_of_composite_video_field_with_IRE_measurements

IRE e съкращение от „Institute of Radio Engineers“ и е мерна единица при измерването на видеосигналите. IRE е мащаб, който се използва за измерване на интензитета на сигнала във видеото. Той позволява на специалистите да измерват и сравняват различни нива на видеосигналите в системите за видео. IRE мащабът е стандартна система със стойности от 0 […]

Една аналогова система за видеонаблюдение включва няколко важни компонента, които работят съвместно, за да осигурят запис, предаване и наблюдение на видеоизображения. Тези компоненти включват: Аналоговите системи за видеонаблюдение предлагат практично и надеждно решение за осигуряване на видеосигнализация и наблюдение. Изборът на подходящите компоненти е от съществено значение за подобряване на качеството и ефективността на системата.

Електронната стойност на затвора при камерата за видеонаблюдение със стойности PAL, указани като 1/25~1/100000s, се отнася до настройката на скоростта на затвора на камерата. Това описва времето, за което затворът остава отворен, позволявайки на светлината да попадне на матрицата и да се запише. В конкретния случай първото число „1/25“ означава, че скоростта на затвора е […]