Компресията на видео е от особена важност в системите за видеонаблюдение, тъй като те често трябва да съхраняват големи количества данни за продължителен период от време. Използването на ефективни кодеци може да доведе до значителни спестявания по отношение на съхранение и широчината на лентата при предаване на видео в реално време. H.264 е най-широко използваният […]

„Системите за видеонаблюдение се превърнаха в неизменна част от нашия свят, осигурявайки ни по-голяма сигурност и контрол върху обкръжението ни. С развитието на технологията, съвременните системи за видеонаблюдение стават все по-мощни и умни. Една от иновациите, която изпъква в тази област, е технологията ColorVu. Тя предоставя възможност за запис на цветни изображения дори през нощта, […]

Технологията EXIR (Extended Infrared) е иновация в областта на системите за видеонаблюдение и се използва за подобряване на нощното виждане и качеството на записа при условия на слаба осветеност. Тя представлява инфрачервена (IR) осветителна технология, която се използва с камери за видеонаблюдение, осигурявайки по-добра осветеност и обхват в тъмни или нискосветлинни среди. Ето някои от […]