Diagram_of_composite_video_field_with_IRE_measurements

IRE e съкращение от „Institute of Radio Engineers“ и е мерна единица при измерването на видеосигналите. IRE е мащаб, който се използва за измерване на интензитета на сигнала във видеото. Той позволява на специалистите да измерват и сравняват различни нива на видеосигналите в системите за видео. IRE мащабът е стандартна система със стойности от 0 […]