Функцията „Съотношение сигнал/шум:> 65dB“ е важна характеристика, която се отнася до качеството на сигнала при различни електронни устройства и системи, включително системите за видеонаблюдение. Тя описва съотношението между силата на полезния сигнал и нивото на нежелания шум. Когато се посочва, че съотношението сигнал/шум е по-голямо от 65dB, това означава, че сигналът, който искаме да получим […]